"Christie #1"


18"x 24"
Conte' Crayon on 
   White Paper 

 
Copyright 2009 Thomas Key