"Christie #1"


18"x 24"
Conte' Crayon on
  White Paper


Copyright 2009 Thomas Key