"Portrait of
Leonardo DiCaprio"


18"x 24"
Graphite on
  White Paper


> text.
Copyright 2011 Thomas Key